Kenta Vietnamese cuisine & coffee, 39 An Thượng 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39 An Thượng 3, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 934 53 95
Trang web
Vị trí chính xác 160.487.981, 1.082.469.653


Địa chỉ Kenta Vietnamese cuisine & coffee ở đâu?

39 An Thượng 3, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kenta Vietnamese cuisine & coffee như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-14:00], Thứ Ba:[07:00-14:00], Thứ Tư:[07:00-14:00], Thứ Năm:[07:00-14:00], Thứ Sáu:[07:00-14:00], Thứ Bảy:[07:00-14:00], Chủ Nhật:[07:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Hải Sản Cô Thy 2, Phường Thắng Tam