Khách Sạn Cao Nguyên Xanh Bảo Lộc, 246 Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 246 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 6262 626
Trang web
Vị trí chính xác 115.357.731, 1.078.171.804


Xem thêm:  EX Villa Hotel Dalat, 6B Đường Đống Đa