Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, 2 Ông Ích Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3829 139
Trang web congdoanthanhbinhhotel.com.vn
Vị trí chính xác 16.079.708.099.999.900, 10.821.117.939.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  VIETFOOD, 247 Hồ Nghinh