Khách Sạn Đồng Nai, Khóm 3, Tân Tiến

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khóm 3, Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3822 267
Trang web dongnaihotel.com
Vị trí chính xác 109.580.299, 10.683.154.449.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hương Sen, Phường 1