Khách Sạn Giang Bình, Vạn Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Sơn Hải, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3861 358
Trang web
Vị trí chính xác 207.116.232, 10.679.637.369.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a6c15c63770c7:0x50ec18c547b1cd1c

Xem thêm:  Khách Sạn Hoa Mai 1, Phù Liễn