Khách Sạn Hoàng Sơn, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45/8 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0886 622 585
Trang web business.site
Vị trí chính xác 103.311.005, 1.070.880.959


Hình ảnh

Xem thêm:  Ven Sông Riverside Hotel, Phước Thuận