Khách sạn Park Hương, My Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84, Đường 359, Thôn, My Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 7106 555
Trang web
Vị trí chính xác 20.944.637.099.999.900, 1.067.347.168


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a630db45e468d:0x4b5f459b0fbd8e9b

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Bùi Thị Nguyệt, Thôn Hưng Long