Khách Sạn Sky, 452K Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 452K Trần Phú, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3637 638
Trang web khachsansky.net
Vị trí chính xác 11.543.861.999.999.900, 1.078.039.342


Hình ảnh

Xem thêm:  Kim Cương, Phước Ninh