Kho Rượu SG, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 160 Đường số 9, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 788 03 39
Trang web khoruou.vn
Vị trí chính xác 10.845.611, 10.665.294.379.999.900


Địa chỉ Kho Rượu SG ở đâu?

160 Đường số 9, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kho Rượu SG như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3175295100ccafa3:0x3e084fadcaa489d9

Xem thêm:  Vinifera Da Nang, 33 Morrison