Kim Cương, Phước Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Thái Phiên, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3565 937
Trang web
Vị trí chính xác 16.064.837.699.999.900, 108.223.085


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421832dfbce753:0x90c8b038cd007412

Xem thêm:  Chin Stays - Hotel & Apartment, 60 Đ. Trần Phú