Kim Ngan Building Material Store, Phường Rạch Rừa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 820 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3611 893
Trang web
Vị trí chính xác 103.939.962, 1.071.180.327


Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Sắt - Thép - Gạch Kim Liên, Ninh Sơn