Kim Oanh Clothing Shop, 254, Trieu Nu Vuong Street, Hai Chau 2 Ward, Hai Chau District, Da Nang City

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 254, Trieu Nu Vuong Street, Hai Chau 2 Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3865 113
Trang web
Vị trí chính xác 160.679.703, 10.821.536.959.999.900


Địa chỉ Kim Oanh Clothing Shop ở đâu?

254, Trieu Nu Vuong Street, Hai Chau 2 Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Kim Oanh Clothing Shop như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  QUẦN ÁO UNISEX BƠ LY SHOP, 26 Nguyễn Đình Chiểu