KING Coffee – Trà Sữa – Ăn Vặt, TT. Long Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 Ba Tháng Hai, TT. Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 857 90 35
Trang web
Vị trí chính xác 104.067.787, 1.072.240.326


Xem thêm:  M CAFE, 306 Đống Đa