Kingdom Next Gen Nhiêu Tứ, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 232300
Trang web
Vị trí chính xác 108.017.918, 1.066.889.502


Địa chỉ Kingdom Next Gen Nhiêu Tứ ở đâu?

1 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kingdom Next Gen Nhiêu Tứ như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317528c53f46aaa1:0x9cb98bf5801da875

Xem thêm:  Thôn, 70B Hoàng Hoa Thám