Lady’s Beauty Spa, 6 Đa Mặn Đông 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Đa Mặn Đông 5, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 0325 773 433
Trang web
Vị trí chính xác 16.022.722.899.999.900, 1.082.515.782


Địa chỉ Lady's Beauty Spa ở đâu?

6 Đa Mặn Đông 5, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Lady's Beauty Spa như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vina Spa, Phước Thiền