Lanzar Coffee Lái Thiêu, 145 / 4B Phan Đình Phùng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 145 / 4B Phan Đình Phùng, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 091 566 66 22
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.899.558.299.999.900, 1.066.983.455


Địa chỉ Lanzar Coffee Lái Thiêu ở đâu?

145 / 4B Phan Đình Phùng, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Lanzar Coffee Lái Thiêu như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Simple Garden Cafe, 3 Đ. Phan Anh