Lão Nông quán – Đặc sản xứ nghệ, 5 Phan Tứ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Phan Tứ, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 096 803 16 88
Trang web
Vị trí chính xác 160.465.874, 1.082.440.749


Địa chỉ Lão Nông quán - Đặc sản xứ nghệ ở đâu?

5 Phan Tứ, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Lão Nông quán - Đặc sản xứ nghệ như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-11:00], Thứ Ba:[06:00-11:00], Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00], Thứ Bảy:[06:00-11:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bò Né 3 ngon Dĩ An, Dĩ An