Lẩu Bò Ba Sệ, 2PF7+PJG

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2PF7+PJG, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 859 88 10
Trang web
Vị trí chính xác 110.243.031, 10.671.406.309.999.900


Địa chỉ Lẩu Bò Ba Sệ ở đâu?

2PF7+PJG, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu Bò Ba Sệ như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ivoire Pastry Boutique, Bến Nghé