Lẩu Cháo Cua Đồng Căng Tin Sao Mai, 9CV7+PJ6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9CV7+PJ6, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 544 17 40
Trang web
Vị trí chính xác 103.942.763, 10.541.400.139.999.900


Địa chỉ Lẩu Cháo Cua Đồng Căng Tin Sao Mai ở đâu?

9CV7+PJ6, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu Cháo Cua Đồng Căng Tin Sao Mai như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Mạng xã hội của Lẩu Cháo Cua Đồng Căng Tin Sao Mai là gì?

facebook: https://www.facebook.com/cantinsaomai/
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lczeoWL_AVo

Hình ảnh

Xem thêm:  Ben Restaurant, 17, Tan Da Street, Thac Gian Ward, Thanh Khe District