Lẩu Dê Dũng Mập 18, Lái Thiêu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 494 88 18
Trang web
Vị trí chính xác 108.971.585, 10.670.144.739.999.900


Địa chỉ Lẩu Dê Dũng Mập 18 ở đâu?

Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu Dê Dũng Mập 18 như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-00:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00], Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[09:00-00:00], Thứ Ba:[09:00-00:00], Thứ Tư:[09:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Canh Năm Dung III (Hoàng-Mười), 91 Nguyễn Văn Rốp