Leon Laundry Service, 151 Nguyễn Văn Thoại

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 151 Nguyễn Văn Thoại, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 644 17 55
Trang web leonslaundry.com
Vị trí chính xác 160.549.563, 108.240.996


Địa chỉ Leon Laundry Service ở đâu?

151 Nguyễn Văn Thoại, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Leon Laundry Service như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ Sở Giặt Ủi Châu Giang, Phường Thống Nhất