long hotel, 5 Nguyễn Hữu Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 547 11 11
Trang web
Vị trí chính xác 160.561.659, 1.082.081.199


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hạ Long, 1/26/11