Maharaja Indian Restaurant, 09 An Thượng 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 09 An Thượng 2, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 197 32 75
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.049.561.399.999.900, 10.824.717.299.999.900


Địa chỉ Maharaja Indian Restaurant ở đâu?

09 An Thượng 2, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Maharaja Indian Restaurant như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-22:30], Thứ Ba:[11:00-22:30], Thứ Tư:[11:00-22:30], Thứ Năm:[11:00-22:30], Thứ Sáu:[11:00-22:30], Thứ Bảy:[11:00-22:30], Chủ Nhật:[11:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Hải Sản Như Ý, VW3M+QG9