Mèo Ú Kitchen, 60 Mậu Thân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Mậu Thân, Phường 3, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 2220 168
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 102.370.625, 1.059.672.693


Địa chỉ Mèo Ú Kitchen ở đâu?

60 Mậu Thân, Phường 3, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Mèo Ú Kitchen như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[00:00-21:30], Thứ Năm:[00:00-21:30], Thứ Sáu:[00:00-21:30], Thứ Bảy:[00:00-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Anh Tuấn, Kênh Dương