Misol House – Trái cây nhập khẩu Đà Nẵng, 98 Đ. Nguyễn Hoàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 98 Đ. Nguyễn Hoàng, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 551 79 18
Trang web misolhouse.com
Vị trí chính xác 160.631.445, 10.821.399.819.999.900


Địa chỉ Misol House - Trái cây nhập khẩu Đà Nẵng ở đâu?

98 Đ. Nguyễn Hoàng, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Misol House - Trái cây nhập khẩu Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trái Cây Nhập Khẩu Đà Nẵng, 107 Lý Thái Tổ