Mitisa Hotel, Street

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67 Nguyễn Văn Linh, Street, Hải Châu, Đà Nẵng 55000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3555 345
Trang web mitisahotel.com
Vị trí chính xác 160.606.914, 1.082.202.513


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219cc790e8a25:0x9e3779e8c7a14073

Xem thêm:  Paradise Hotel, Tân An Hội