MOO BEEF STEAK 87 CAO TRIỀU PHÁT, Tân Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87 Cao Triều Phát, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 7803
Trang web
Vị trí chính xác 107.318.412, 10.670.703.209.999.900


Địa chỉ MOO BEEF STEAK 87 CAO TRIỀU PHÁT ở đâu?

87 Cao Triều Phát, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của MOO BEEF STEAK 87 CAO TRIỀU PHÁT như thế nào?

Thứ Năm:[17:00-22:00], Thứ Sáu:[17:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:30-14:00], Thứ Ba:[17:00-22:00], Thứ Tư:[17:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh rán ngon, Hoàng Văn Thụ