MOO BEEF STEAK PRIME, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 8628
Trang web
Vị trí chính xác 10.773.432.399.999.900, 1.067.052.712


Địa chỉ MOO BEEF STEAK PRIME ở đâu?

35 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MOO BEEF STEAK PRIME như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:30], Thứ Bảy:[10:00-14:30], Chủ Nhật:[10:00-14:30], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  The Little Door, Phường 6