Moo Beef Steak, Quan Hoa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2f Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3226 2099
Trang web
Vị trí chính xác 21.035.205.299.999.900, 1.058.045.152


Địa chỉ Moo Beef Steak ở đâu?

2f Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Moo Beef Steak như thế nào?

Chủ Nhật:[10:30-22:00], Thứ Hai:[10:30-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:30-22:00], Thứ Năm:[10:30-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00], Thứ Bảy:[10:30-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ac9f61f7074b:0xbf088beda1ed4cbd

Xem thêm:  Riêu Việt - Đà Nẵng, 133 Chương D.