Mooniva River Club, 10 Như Nguyệt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Như Nguyệt, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 093 503 03 07
Trang web fb.com
Vị trí chính xác 160.858.664, 10.822.184.949.999.900


Địa chỉ Mooniva River Club ở đâu?

10 Như Nguyệt, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mooniva River Club như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-02:00], Chủ Nhật:[16:00-02:00], Thứ Hai:[16:00-02:00], Thứ Ba:[16:00-02:00], Thứ Tư:[16:00-02:00], Thứ Năm:[16:00-02:00], Thứ Sáu:[16:00-02:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Vườn Bia Recall1987, 775 Lý Thái Tổ