Mr. RÂU, 535 Nguyễn Tất Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 535 Nguyễn Tất Thành, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 555 37 07
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.074.033.099.999.900, 1.082.035.087


Địa chỉ Mr. RÂU ở đâu?

535 Nguyễn Tất Thành, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Vi Vu Rooftop, Phường 25