Mỳ cay Sasin Biên Hoà, Tân Mai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 122 Đ. Phan Trung, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 098 888 02 36
Trang web
Vị trí chính xác 109.611.827, 106.850.971


Địa chỉ Mỳ cay Sasin Biên Hoà ở đâu?

122 Đ. Phan Trung, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Mỳ cay Sasin Biên Hoà như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174dd0711638c69:0x20ce245fa37df5c8

Xem thêm:  Cơm Tấm Minh Xuân, Khu Phố 5