My Mother Restaurant, 72 Nguyễn Đình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0798 927 272
Trang web mymother.com.vn
Vị trí chính xác 10.788.371.099.999.900, 10.669.923.419.999.900


Địa chỉ My Mother Restaurant ở đâu?

72 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của My Mother Restaurant như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ốc Online - Hải Sản Ốc Bảo Phong, Dư Hàng Kênh