Naomi Spa & Massage, 56B Lê Hồng Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 56B Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 243 88 07
Trang web
Vị trí chính xác 160.716.885, 108.235.118


Địa chỉ Naomi Spa & Massage ở đâu?

56B Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Naomi Spa & Massage như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Spa PHƯƠNG TRẦN, 141 Nguyễn Hoàng