Napoli Coffee, Khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô J48, Đường DJ5, Khu phố 3, Bến Cát, Bình Dương 82000, Việt Nam
Số điện thoại 091 919 69 69
Trang web napoli.vn
Vị trí chính xác 110.989.363, 1.066.372.688


Địa chỉ Napoli Coffee ở đâu?

Lô J48, Đường DJ5, Khu phố 3, Bến Cát, Bình Dương 82000, Việt Nam

Giờ làm việc của Napoli Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cfdfa5fb6705:0x4277d2aba2d136e9

Xem thêm:  Cà phê THANH, Phường 4