Nhà Hàng Balong, Bình Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Hồng Đức, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 395 39 09
Trang web nhahangbalong.com.vn
Vị trí chính xác 108.426.127, 1.067.661.414


Địa chỉ Nhà Hàng Balong ở đâu?

15 Hồng Đức, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Balong như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Nam Huê, 821 Trần Phú