Nhà hàng Bia thị trấn, 334 Cống Quỳnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 334 Cống Quỳnh, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 142 90 69
Trang web thitrangroup.com
Vị trí chính xác 103.770.901, 1.054.427.035


Địa chỉ Nhà hàng Bia thị trấn ở đâu?

334 Cống Quỳnh, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Bia thị trấn như thế nào?

Thứ Hai:[14:00-00:00], Thứ Ba:[14:00-00:00], Thứ Tư:[14:00-00:00], Thứ Năm:[14:00-00:00], Thứ Sáu:[14:00-00:00], Thứ Bảy:[14:00-00:00], Chủ Nhật:[14:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  5KU Garden, 293 Điện Biên Phủ