Nhà hàng Bình An, Bình Giã

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01, Bình Giã, Khu đồi 2, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 096 358 99 68
Trang web
Vị trí chính xác 103.923.656, 10.711.895.609.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Bình An ở đâu?

01, Bình Giã, Khu đồi 2, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Bình An như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  5KU Garden, 293 Điện Biên Phủ