NHÀ HÀNG BOSS BEER Restaurant, Kênh Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 54+55+56 Khu TĐC, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 04717, Việt Nam
Số điện thoại 098 355 12 19
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.300.503, 10.668.316.779.999.900


Địa chỉ NHÀ HÀNG BOSS BEER Restaurant ở đâu?

Lô 54+55+56 Khu TĐC, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 04717, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ HÀNG BOSS BEER Restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-23:00], Chủ Nhật:[17:00-23:00], Thứ Hai:[17:00-23:00], Thứ Ba:[17:00-23:00], Thứ Tư:[17:00-23:00], Thứ Năm:[17:00-23:00], Thứ Sáu:[17:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a71bac84475ab:0x63b88c354cedfdbc

Xem thêm:  Nhà Hàng Gia | Bà Rịa Vũng Tàu, Phước Nguyễn