Nhà hàng Chí Beo, Phước Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 Lê Lợi, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3829 529
Trang web
Vị trí chính xác 104.952.762, 10.716.991.829.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Chí Beo ở đâu?

25 Lê Lợi, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Chí Beo như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Hải sản Đảo Hải Long, 179a Đ.Nguyễn Hữu Thọ