Nhà Hàng Đồng Quê, Hoà Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MGV6+888, Hoà Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 666 92 77
Trang web
Vị trí chính xác 106.932.797, 10.751.084.309.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Đồng Quê ở đâu?

MGV6+888, Hoà Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Đồng Quê như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  NORI Chí Linh - Hải sản Côn Đảo, Bia Tươi Bỉ, P