Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống BON BON, Hoà Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 340 67 89
Trang web
Vị trí chính xác 110.661.655, 10.666.654.589.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống BON BON ở đâu?

3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Tươi Sống BON BON như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-00:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cf6a0dc3d7a5:0x516f929be47b3b1a

Xem thêm:  Hải Sản Khay Cajun ( Phú Túc ), Đồn điền 2 Phú Túc