Nhà Hàng, Hồ Bơi & Coffee Hoa Viên Hồ Một, Biên Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 170A ấp4 xã tân hanh ,đường Phạm Văn Diêu, Tp Biên Hoà -Đồng Nai, Biên Hoà, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 0352 242 920
Trang web hoavienhomot.business.site
Vị trí chính xác 109.566.582, 10.677.266.519.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng, Hồ Bơi & Coffee Hoa Viên Hồ Một ở đâu?

170A ấp4 xã tân hanh ,đường Phạm Văn Diêu, Tp Biên Hoà -Đồng Nai, Biên Hoà, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng, Hồ Bơi & Coffee Hoa Viên Hồ Một như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d97c59d923af:0xf81bd269f0bc2416

Xem thêm:  Quán 4 Mùa, 51B Nguyễn Chí Thanh