Nhà Hàng Hoàng Việt, Hoàng Văn Thụ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40 P. Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2246 246
Trang web
Vị trí chính xác 20.858.745, 10.668.367.699.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7af313b09ed3:0xa10fab366cf7af51

Xem thêm:  Nhà Hàng Phương Nam, Đông Khê