Nhà Hàng khách sạn Memories – MEMORIES HOTEL RESTAURANT, 193 Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 193 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng 610000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 6261 077
Trang web
Vị trí chính xác 115.396.918, 1.077.952.285


Địa chỉ Nhà Hàng khách sạn Memories - MEMORIES HOTEL RESTAURANT ở đâu?

193 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng 610000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng khách sạn Memories - MEMORIES HOTEL RESTAURANT như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chez Mimosa Hotel, 20 Đường số 48