Nhà Hàng Lẩu Soa Soa, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 64 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 1723
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.786.299, 106.692.195


Địa chỉ Nhà Hàng Lẩu Soa Soa ở đâu?

64 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lẩu Soa Soa như thế nào?

Thứ Năm:[10:30-14:00], Thứ Sáu:[10:30-14:00], Thứ Bảy:[10:30-14:00], Chủ Nhật:[14:00-22:00], Thứ Hai:[10:30-14:00], Thứ Ba:[10:30-14:00], Thứ Tư:[10:30-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ốc Tâm 33, WCPG+RXV