Nhà hàng Moo Beef Steak 2, 59 A P. Trần Quốc Toản

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 59 A P. Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3941 3786
Trang web
Vị trí chính xác 21.020.160.699.999.900, 1.058.472.824


Địa chỉ Nhà hàng Moo Beef Steak 2 ở đâu?

59 A P. Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Moo Beef Steak 2 như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Pink Star Restaurant, 55K Nguyễn Chí Thanh