Nhà hàng Mr Anh – 레스토랑, 340 Ông Ích Khiêm Phường Vĩnh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 340 Ông Ích Khiêm Phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 590000, Việt Nam
Số điện thoại 093 495 17 51
Trang web nha-hang-mr-anh.business.site
Vị trí chính xác 160.677.722, 1.082.137.944


Địa chỉ Nhà hàng Mr Anh - 레스토랑 ở đâu?

340 Ông Ích Khiêm Phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Mr Anh - 레스토랑 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Kim Cương - Thái Bình, P. Đề Thám