Nhà Hàng Muông Xanh, Đạ Huoai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Mạ Đa Guôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3709 444
Trang web madagui.com.vn
Vị trí chính xác 114.196.375, 10.757.965.349.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Muông Xanh ở đâu?

Mạ Đa Guôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Muông Xanh như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317473e1561efc39:0x422ec7e8fac1d1ee

Xem thêm:  Khách sạn Spring Garden, 226 Nguyễn Trãi