Nhà Hàng Nhà Gỗ /The Wooden House, 26 Đ. Nguyễn Đình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 096 585 40 84
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.506.338, 1.084.583.246


Địa chỉ Nhà Hàng Nhà Gỗ /The Wooden House ở đâu?

26 Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nhà Gỗ /The Wooden House như thế nào?

Chủ Nhật:[17:00-22:00], Thứ Hai:[17:00-22:00], Thứ Ba:[17:00-22:00], Thứ Tư:[17:00-22:00], Thứ Năm:[17:00-22:00], Thứ Sáu:[17:00-22:00], Thứ Bảy:[17:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà Ta Nướng Muối Ớt, Phường 12